Laureatem konkursu "Metody petrograficzne w praktyce" zostało

Studenckie Koło Naukowe Geologów Akademii Górniczo Hutniczej
,

które zgłosiło projekt:

"Otrzymywanie magnetycznych kompozytów na bazie syntetycznych struktur hydrotalkitowych w procesie jednoetapowej precypitacji."


Gratulujemy!